Vi tar på oss leiearbeid for jegere/privatpersoner og lokalmatprodusenter.

Vi står for oppdeling og produserer det du måtte ønske. Stykningsdelene kan du få vakuumert og merket.

NB! Har du spesielle behov kan vi lage produkter for matallergikere, redusert salt- eller fettinghold etc.

Ønsker du å selge slakt, kan vi også kjøpe opp en begrenset mengde etter forhåndsavtale.Vilt som dere ønsker å selge blir klassifisert, og kan bli avvist.

NB! Alt kjøtt som skal tas inn i pølsemakeriet må være kontrollert, enten av Mattilsynet eller av godkjent feltkontrollør